Aan het woord: Datamanager Daniël van der Doelen - 03-06-2024

Bij DREAMS werken veel onderzoekers en behandelaren, dat kan ook niet anders. Maar wellicht iets minder voor de hand liggend is datamanager Daniël van der Doelen, werkzaam bij Karakter. Daniël houdt zich bezig met de data die bij Karakter binnenkomt, en met de dataverzameling die de vier DREAMS instellingen delen. Maar wat houdt dit werk precies in? In dit blog legt hij het graag uit.

Door Ilse Visser en Emma Broek

Wie is Daniël van der Doelen?

Ik ben Daniël, de datamanager bij Karakter. Ik houd mij bezig met het datamanagement van verschillende onderzoeksprojecten: van invoer van onderzoeksgegevens tot de verwerking ervan, en alles daartussenin, en dat dit allemaal zo optimaal mogelijk gaat. Ik heb een achtergrond in de gezondheidswetenschappen, maar tegelijkertijd ben ik ook de afgelopen jaren geleidelijk in de wereld van de IT terechtgekomen. Nu combineer ik het beste van beide werelden. Daarnaast vervul ik de rol als één van de datamanagers bij DREAMS. Bovendien ben ik voorzitter van de ondernemingsraad van Karakter, waarbij ik samen met anderen de belangen van alle medewerkers zo goed mogelijk vertegenwoordig.

Wat is het leukste aan jouw werk? Waar krijg je de meeste energie van?

Het verhaal achter de data. Achter alle onderzoeksgegevens waarmee ik werk schuilt een verhaal: het is verzameld door mensen, maar het gaat tegelijkertijd ook óver mensen. Het feit dat deze data kunnen bijdragen aan het verbeteren van de (geestelijke) gezondheidszorg voor iedereen geeft mij enorm veel energie. Onderzoek is van belang om verbeteringen te kunnen realiseren, en daarvoor zijn data natuurlijk ook nodig.

Hoe ben je betrokken geraakt bij DREAMS?

Al vanaf de oprichting van DREAMS was ik betrokken bij het opzetten van de ICT-infrastructuur voor alle DREAMS-data vanuit Karakter. Al snel werd ik gevraagd om deel uit te maken van het ‘data comité’ van DREAMS, wat ik een mooie kans vond. Het is ontzettend leerzaam om samen te werken met verschillende instellingen en een kijkje te nemen in de keukens van de andere DREAMS-instellingen op het gebied van data. Onlangs zijn we begonnen met het opzetten van een gezamenlijk ‘data warehouse’. Aangezien DREAMS bestaat uit vier instellingen die elk hun eigen benadering hebben wat betreft de data, streven we ernaar om één groot data warehouse op te zetten. Dit zal het delen van data binnen DREAMS efficiënter maken, waardoor alle verzamelde gegevens gemakkelijk, snel en betrouwbaar beschikbaar kunnen worden gesteld aan de DREAMS-onderzoekers. Ik ben één van de mensen die betrokken zijn bij het bepalen van de stip op de horizon, waar we uiteindelijk precies naar toe willen met dit data warehouse.

Als we het specifiek hebben over de dataverwerking, hoe denk jij dat DREAMS kan bijdragen aan (het verbeteren van) de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie volgt elke instelling zijn eigen pad als het gaat om onderzoeksgegevens, met verschillende vragenlijstensystemen, dataregistratiesystemen, noem maar op. Dit zorgt voor versplintering tussen instellingen, terwijl we allemaal streven naar antwoorden op vergelijkbare onderzoeksvragen. Dit kost tijd en energie, wat niet direct bijdraagt aan de vooruitgang van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Binnen DREAMS proberen wij stappen te maken in het harmoniseren en standaardiseren van alle onderzoeksgegevens, zodat we binnen de vier instellingen op dezelfde wijze met deze gegevens kunnen omgaan. Hierdoor worden alle onderzoeksgegevens vergelijkbaar en gemakkelijk deelbaar, zelfs als we verschillende startsystemen hebben. Zo kunnen we efficiënt onderzoek doen met elkaar.

Wat wil jij nog bereiken met DREAMS?

Momenteel voer ik een kosteneffectiviteitsonderzoek uit bij Karakter. Op korte termijn zou ik dit ook graag willen uitvoeren bij DREAMS, over alle instellingen heen. Waar besteden we welke euro aan, en welke euro is het beste besteed? Ook hoop ik natuurlijk nog grote stappen te zetten met het data warehouse, dat dit er straks ook daadwerkelijk staat.

Je doet veel werk aan de ‘achterkant’ van DREAMS, omdat je je meer bezighoudt met de technische aspecten van het samenbrengen van onze data. Welke uitdagingen ben je daarin tot nu toe tegengekomen, en hoe ben je daarmee om gegaan?

Eén van de grootste uitdagingen is om de mensen die minder bekend zijn met de technische aspecten van data te overtuigen van het belang om een bepaalde richting na te streven. Bovendien hebben veel instellingen al lange tijd hun eigen methoden voor dataverwerking. Probeer daar maar eens één geheel van te maken! We hebben nog een lange weg te gaan, ook binnen DREAMS, maar elke stap in de goede richting is een stap vooruit. Oftewel, koers houden en vastberaden blijven.

“In een ideale wereld ervaart de patiënt op zo laagdrempelig mogelijke wijze de meerwaarde van dataverzameling. Door de wensen van de patiënt en het onderzoek bij elkaar te brengen, kunnen we zorgen voor effectieve dataverzameling die echt ten goede komt aan de cliënten.”

Wat denk je dat andere instellingen kunnen leren van hoe DREAMS omgaat met dataverzameling?

De kracht zit in het collectief, en niet op je eigen houtje alles uitvinden als instelling. Vaak zien we dat veel processen uiteindelijk toch op elkaar lijken. Het is belangrijk om van elkaar te leren en samen te werken.

Je moet nu werken binnen de bestaande systemen van alle DREAMS instellingen. Maar stel, je zou het helemaal naar wens kunnen indelen, hoe zouden we dan de dataverzameling volgens jou het beste kunnen aanpakken?

In een ideale wereld zou de patiënt de meerwaarde van dataverzameling ervaren op een manier die zo laagdrempelig mogelijk is. Een belangrijke stap hierin is het actief betrekken van patiënten bij het proces van dataverzameling. Wat verwachten de cliënten? En wat willen zij? Het is van belang dat deze wensen en verwachtingen aansluiten bij onze doelstellingen voor dataverzameling binnen het onderzoek. Door deze twee werelden dichter bij elkaar te brengen, kunnen we zorgen voor effectieve dataverzameling die echt ten goede komt aan de cliënten.

“Andere instellingen kunnen leren van de kracht van het collectief. Het is belangrijk om van elkaar te leren en samen te werken.”

Op welk bereikt resultaat ben je trots?

Ik ben trots op de samenwerking tussen alle collega’s binnen DREAMS. Hoewel onze instellingen door heel Nederland verspreid zijn en we elkaar maar een paar keer per jaar persoonlijk ontmoeten, voel ik mij toch erg verbonden met alle collega’s van de verschillende DREAMS-instellingen. Ik ben ook trots dat DREAMS niet als een bulldozer te werk gaat, maar dat we juist de tijd nemen. Hoewel hierdoor het proces misschien wat langer duurt, levert het uiteindelijk wel iets moois op.

Wat doe jij het liefst in je vrije tijd?

Ik vind het fijn om veel tijd door te brengen met mijn vrouw, dochtertje en onze twee Amerikaanse Akita’s in de natuur. Ook vind ik het leuk om te wakeboarden. Hoewel ik zou willen zeggen dat ik daarnaast graag klus aan ons huis, is dat niet helemaal waar. Ik ben dan weer wel heel goed in zorgvuldig slopen!