Aan het woord: Onderzoeker Malindi van der Mheen - 16-04-2024

Bij Levvel werkt DREAMS onderzoeker Malindi van der Mheen. Zij leidt samen met Jacintha Tieskens de vragenlijstwerkgroep bij DREAMS. Op dit moment is zij hard bezig met de Intakevragenlijst 2.0, een verbeterde versie van de Intakevragenlijst die bij alle vier de DREAMS instellingen gebruikt wordt. Wat doet zij precies voor DREAMS, en hoe denkt zij dat deze intake vragenlijst bij kan dragen aan de verbetering van de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Door Hannah Dorsman en Emma Broek

Wie is Malindi van der Mheen?

Ik ben Malindi van der Mheen, ik ben postdoc onderzoeker bij Levvel en het Amsterdam UMC. Mijn werk omvat verschillende onderzoeksprojecten, waarvan DREAMS mijn grootste focus is. Binnen DREAMS vervul ik diverse rollen, zoals het leiden van de vragenlijstenwerkgroep, het schrijven van papers en het begeleiden van promovendi. Ik heb er momenteel drie onder mijn hoede, en binnenkort komt er nog een vierde bij. Deze promovendi richten zich voornamelijk op trauma-onderzoek, wat een belangrijk onderdeel van mijn werk vormt. Daarnaast houd ik me ook bezig met leefstijl, een aspect dat ook binnen het kader van DREAMS valt.

Wat is het leukste aan jouw werk? Waar krijg je de meeste energie van?

Mijn dag is altijd heel afwisselend, met vaak veel overleggen met verschillende mensen. Er is niet echt één standaard dag te benoemen. De afwisseling in mijn werk vind ik heel leuk. Ik vind het ook leuk om te “puzzelen”; bijvoorbeeld om syntaxen te schrijven en antwoord te zoeken op een vraag. Daarnaast haal ik veel plezier uit het begeleiden van promovendi. Het is inspirerend om hen te begeleiden op hun eigen onderzoekspad.

In welke rol ben jij betrokken bij DREAMS?

Als een van de twee senior DREAMS onderzoekers bij Levvel, speel ik een leidende rol in de vragenlijstwerkgroep en heb ik een belangrijke bijdrage geleverd aan het vormgeven van de intakevragenlijst. Vanaf het begin ben ik nauw betrokken geweest bij DREAMS. Ik ben verantwoordelijk voor het coördineren van DREAMS zaken binnen Levvel en ik draag bij aan algemene DREAMS taken zoals de nieuwsbrief en de website. Daarnaast verzorg ik veel presentaties over DREAMS en schrijf ik wetenschappelijke artikelen met DREAMS data.

En hoe ben je dan precies betrokken geraakt bij DREAMS?

Toen ik mijn proefschrift bijna had afgerond werd ik door mijn promotor Liesbeth Utens gewezen op deze vacature voor postdoc. Ik heb toen gesolliciteerd omdat het me een erg mooi project leek met veel kansen en ook ruimte voor eigen interesses en inbreng. Na de sollicitatieprocedure te hebben doorlopen, ben ik het dus geworden!

“De intakevragenlijst kan helpen om jongeren en ouders voor te bereiden op een gesprek. Zo gaf een jongere laatst aan dat die als het andere geslacht aangesproken wilde worden; dat was zonder de intakevragenlijst niet zomaar ter sprake gekomen.”

Hoe denk jij dat DREAMS kan bijdragen aan (het verbeteren van) de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Ik geloof dat we de zorg kunnen verbeteren door data te verzamelen gedurende de zorgperiode. Vanochtend had ik bijvoorbeeld een overleg met clinici van Levvel, die graag data willen gebruiken uit de intakevragenlijst om het welzijn van kinderen op het gebied van leefstijl te monitoren. Op basis van deze gegevens kunnen ze mogelijk interventies ontwikkelen op het gebied van leefstijl, mochten daar gaten liggen. Dit is een concreet voorbeeld van hoe data de zorg kunnen verbeteren. Er wordt nu in de zorg veel gebruik gemaakt van evidence-based behandelingen die gebaseerd zijn op randomized controlled trials. Er zijn echter altijd kinderen die geen of onvoldoende baat hebben bij deze behandelingen. Het is daarom van groot belang om data uit de klinische praktijk te verzamelen van alle kinderen die in zorg zijn en te bestuderen hoe hun zorgtrajecten verlopen en waar eventuele gaten liggen.

DREAMS is de afgelopen paar maanden druk bezig geweest met het ontwikkelen van een Intakevragenlijst 2.0. Wat zijn de grootste veranderingen ten opzichte van de eerste versie?

De taal is een stuk makkelijker en duidelijker geworden: alle onnodig lange woorden en zinsconstructies zijn eruit gehaald. Dat vind ik een hele grote verbetering. We hebben ook specifiek gekeken naar de zogenaamde ‘routing’, waardoor mensen zo min mogelijk vragen krijgen die niet voor hen van toepassing zijn. We hebben ook naar aanleiding van feedback van ouders overal toelichtingsmogelijkheden toegevoegd zodat ouders kunnen uitleggen waarom ze bepaalde antwoorden hebben gegeven. En de intakevragenlijst is een stuk korter geworden, omdat we elke vraag nog een keer heel kritisch hebben bekeken.

De eerste versie staat al een poosje uit in de instellingen. Zijn er dingen die jullie qua implementatie anders gaan doen dan de vorige keer? 

Ja, bij de vorige keer waren we echt net gestart met DREAMS, dus het was nog heel erg zoeken naar de juiste manier om alle vier de instellingen aan boord te krijgen en samen te laten werken. Dit bracht toen wel wat uitdagingen met zich mee, en daardoor verliep de implementatie niet overal op dezelfde manier. Nu zullen we dat veel strakker gaan doen, door bijvoorbeeld codeboeken voor elke specifieke instelling te maken en er echt op toe te zien dat alles bij elke instelling op dezelfde manier verloopt.

Wat denk jij dat behandelaren en jongeren en hun ouders hebben aan deze Intakevragenlijst?

Voor behandelaars is het waardevol om bepaalde informatie van tevoren te hebben, omdat dit hen helpt om beter te begrijpen wie ze voor zich hebben. Voor ouders en jongeren kan het ook helpen om een gesprek voor te bereiden; ze kunnen dan meer nadenken over bepaalde onderwerpen en waar ze precies hulp bij nodig hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is dat een jongere in de vragenlijst had aangegeven dat de jongere zich wilde identificeren als het andere geslacht. Deze vraag had de behandelaar zelf nooit gesteld, maar doordat het in de vragenlijst stond, werd het nu wel besproken. Ik geloof dat het ook indirect van waarde kan zijn door beter te weten welke problematiek er speelt binnen de gehele groep kinderen in zorg. Hierop kun je de inzet van bepaalde behandelingen afstemmen.

We vragen natuurlijk ontzettende veel uit met de Intakevragenlijst, en deze informatie wilt DREAMS ook gaan gebruiken voor onderzoek. Wat denk jij dat het meest waardevol is om te onderzoeken met deze data?

Ik denk dat het heel waardevol is om te kijken waar de gaten liggen, bijvoorbeeld op het gebied van leefstijl, ingrijpende gebeurtenissen of problematiek in het gezin. Dat we echt een goed beeld hebben van wie we zien in de kinder- en jeugdpsychiatrie en wat ervoor nodig is om elk kind zo goed mogelijk te helpen. De Intakevragenlijst kan daar, wat onderzoek betreft, heel erg goed bij helpen.

Wat wil jij nog bereiken met DREAMS?

Ik vind het heel mooi om vragen te ontvangen die rechtstreeks voortkomen uit de praktijk en die beantwoord kunnen worden met behulp van onze data, waardoor de zorg vervolgens kan worden aangepast. Ik zou het mooi vinden als dat meer gebeurt, als we elkaar meer kunnen vinden. En vooral ook dat we zien dat het niet twee aparte werelden zijn. En ik denk dat het straks, als alle vragenlijsten lopen, het mooi is om te kijken naar voorspellers van behandeluitkomsten en dat je misschien profielen kan maken van welke behandeling het best bij wie past. Dat zou mijn ideaalbeeld zijn.

“Ik zou het mooi vinden als we vaker vragen die uit de praktijk komen kunnen beantwoorden met behulp van onze data, waardoor de zorg kan worden aangepast.”

Op welk bereikt resultaat ben je trots?

Ik denk eigenlijk wel de Intakevragenlijst. Straks moet natuurlijk wel de vernieuwde versie nog uitgestuurd worden, maar het is wel echt een grote klus geweest. Je moet niet alleen binnen één instelling de neuzen dezelfde kant op krijgen, maar ook tussen vier grote instellingen. Goed uitzoeken wat je wil weten, op welke manier en aan wie je het gaat vragen. Dit was enorm veel werk, dus ik denk dat als de vernieuwde versie er straks definitief is en we hem allemaal op dezelfde manier ingebouwd hebben, ik daar het meest trots op zal zijn.

Wat doe jij het liefst in je vrije tijd?
Ik geniet ervan om tijd door te brengen met mijn dochtertje. Ook vind ik het heerlijk om te tennissen, af te spreken met vriendinnen en op een terrasje te zitten in de zon.

Benieuwd naar de intakevragenlijst? Bekijk er hier een filmpje over!