Blog

DREAMS op pad: Het derde DREAMS symposium

Op maandag 3 juni 2024 organiseerde DREAMS het derde DREAMS symposium, met als thema: “Kunnen data de zorg beter maken?” Dit thema werd uitgebreid besproken aan de hand van een ‘road train’, nieuwe ontwikkelingen, een keynote en een panelgesprek met ervaringsdeskundigen. Kon je er niet bij zijn? In deze blogpost brengen we de dag graag een beetje naar je toe, en interviewen de jongeren van NJR die ook bij het DREAMS symposium aanwezig waren!

Aan het woord: Datamanager Daniël van der Doelen

Bij DREAMS werken veel onderzoekers en behandelaren, dat kan ook niet anders. Maar wellicht iets minder voor de hand liggend is datamanager Daniël van der Doelen, werkzaam bij Karakter. Daniël houdt zich bezig met de data die bij Karakter binnenkomt, en met de dataverzameling die de vier DREAMS instellingen delen. Maar wat houdt dit werk precies in? In dit blog legt hij het graag uit.

DREAMS op pad: Het voorjaarscongres van de NVvP

Op woensdag 10 april organiseerde DREAMS een symposium tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hier hebben we verschillende onderzoeksprojecten gepresenteerd die het nut van dataverzameling in de kinder- en jeugdpsychiatrie nog eens onderstrepen. Kon je er niet bij zijn? Lees dan in deze blogpost een aantal korte pitches.

Aan het woord: Onderzoeker Malindi van der Mheen

Bij Levvel werkt DREAMS onderzoeker Malindi van der Mheen. Zij leidt samen met Jacintha Tieskens de vragenlijstwerkgroep bij DREAMS. Op dit moment is zij hard bezig met de Intakevragenlijst 2.0, een verbeterde versie van de Intakevragenlijst die bij alle vier de DREAMS instellingen gebruikt wordt. Wat doet zij precies voor DREAMS, en hoe denkt zij dat deze intake vragenlijst bij kan dragen aan de verbetering van de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Aan het woord: Psycholoog en onderzoeker Marleen Wildschut

Bij DREAMS werken veel verschillende mensen, in veel verschillende rollen. Zo ook Marleen Wildschut: klinisch psycholoog én onderzoeker bij Accare. In haar dagelijks werk ziet zij adolescenten op de kliniek, en is ze als onderzoeker bij DREAMS betrokken. Hoe verhouden die rollen zich tot elkaar? Hier stelt Marleen zich voor en vertelt ze meer over die dualiteit en samenhang van rollen.

Zero to hero: Een pleidooi voor een tweede kans voor ROM

Het is een beetje het familielid waar niet over wordt gesproken in de kinder- en jeugdpsychiatrie: Routine Outcome Monitoring. Het evalueren in de jeugd ggz heeft een slecht imago, met goede reden. De manier waarop we het kennen roept namelijk vooral frustratie op. Terwijl ROM juist ook veel goeds kan opleveren. We leggen graag uit waarom.