DREAMS op pad: Het voorjaarscongres van de NVvP - 06-05-2024

Op woensdag 10 april organiseerde DREAMS een symposium tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hier hebben we verschillende onderzoeksprojecten gepresenteerd die het nut van dataverzameling in de kinder- en jeugdpsychiatrie nog eens onderstrepen. Kon je er niet bij zijn? Lees dan in deze blogpost een aantal korte pitches.

Door Emma Broek

Corona en mentale klachten: Verschillen tussen diagnoses

Josjan Zijlmans trapte het symposium af met nieuwe resultaten over de verschillen tussen diagnoses op het verloop van mentale klachten tijdens de coronapandemie. Zoals we al eerder hebben laten zien in onze publicaties (check onze COVID-19 onderzoekspagina voor een overzicht) liet Josjan zien dat er een toename is geweest in mentale problematiek onder kinderen sinds de start van de pandemie. Tijdens het symposium presenteerde hij voor het eerst resultaten die aantonen dat er geen verschil in dit verloop is tussen kinderen met verschillende diagnoses.

Medicatiegebruik door kinderen en jongeren voor en tijdens behandeling

Marleen Wildschut presenteerde nieuwe resultaten over het gebruik van medicatie door kinderen en jongeren in het kader van het medicatieproject van DREAMS. Zij liet zien dat ongeveer een kwart van de kinderen die bij de DREAMS centra worden aangemeld al medicatie krijgt voorgeschreven. Voor de meeste kinderen zijn dit medicijnen voor ADHD. Tijdens de behandeling krijgt ook ongeveer een kwart (20-25%) van de kinderen medicijnen, en ook hier zien we vooral ADHD medicatie. In adolescente kinderen zien we wel een verspreider beeld ontstaan, vooral bij adolescente meisjes. Dit vereist nader onderzoek.

Leefstijl in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Hoe is het gesteld met de leefstijl van de kinderen die worden aangemeld bij de DREAMS centra? Malindi van der Mheen presenteerde resultaten op basis van data uit onze intake-vragenlijst, die hier naar vraagt. Ze liet resultaten zien over het bewegen, slapen en eten van kinderen en jongeren in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Een belangrijke bevinding was dat kinderen en jongeren in de kinder- en jeugdpsychiatrie veel vaker dan kinderen uit de algemene populatie niet voldoen aan de beweegnorm. Dit geeft nieuwe aanknopingspunten voor leefstijlinterventies in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

De invloed van immuun klachten en prenatale belasting op psychische klachten

Sara Pieters presenteerde ook resultaten op basis van onze intake-vragenlijst. Zij liet onderzoek zien naar de samenhang van immuun klachten en problemen voor en tijdens de bevalling met psychische problemen. Ze liet zien dat in de DREAMS populatie immuun klachten en pre- en perinatale problemen ongeveer even vaak voorkomen als in de algemene bevolking. Ook liet ze zien dat er een verband lijkt te bestaan tussen immuun klachten en psychische klachten. Dit geeft misschien een indicatie om beter te screenen voor immuun klachten bij kinderen met psychische klachten.

Hoe moeten we behandeling evalueren?

Tot slot presenteerde Emma Broek de eerste resultaten van haar systematisch literatuuronderzoek naar de perspectieven van kinderen, hun ouders en hun behandelaren naar het evalueren van behandeling. Wat en hoe willen zij dat er geëvalueerd wordt? Ze liet zien dat evalueren voor meerdere doelen wordt gebruikt, en dat er veel verschillende onderdelen door deze groepen werden genoemd als waardevol om te meten. Echter liet ze ook zien dat er veel struikelblokken zijn waar goed over moet worden nagedacht. Zie haar blogpost voor een paar van deze struikelblokken, en redenen om ondanks die struikblokken tóch te investeren in het evalueren van behandeling.