Missie en visie

Waarom DREAMS?

De mentale ontwikkeling van kinderen hangt sterk samen met hoe iemand op latere leeftijd functioneert. Passende zorg voor kinderen met psychische problemen is daarom van groot belang. Om optimale kwaliteitszorg te kunnen bieden aan kinderen en jongeren met psychiatrische problemen is de zorg gebaat bij een meer gepersonaliseerde aanpak. Daarvoor is meer kennis nodig over de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van mentale problemen en het verloop van deze problemen over de tijd heen. Daarnaast is het even belangrijk om inzicht te hebben in factoren die mogelijk beschermen tegen het ontstaan van mentale problemen of die het effect van een behandeling bespoedigen. Momenteel is dergelijke informatie in Nederland - en internationaal - beperkt.

Om een ​​gepersonaliseerde behandeling voor kinderen en adolescenten met psychiatrische problemen mogelijk te maken, is het noodzakelijk om grote hoeveelheden gegevens te analyseren die in de dagelijkse klinische praktijk worden verzameld en deze te combineren met gedetailleerde gegevens over de psychiatrische problematiek op individueel niveau. Met dit doel hebben een aantal academische kinder- en jeugdpsychiatriecentra in Nederland hun krachten gebundeld en DREAMS opgericht. Momenteel nemen vier centra deel (Accare, LUMC Curium, Karakter, Levvel) die een groot deel van Nederland vertegenwoordigen. We hopen dat DREAMS in de toekomst zal uitgroeien tot een landelijke samenwerking, wat een prachtig uitgangspunt is voor het bestuderen van de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen in Nederland.

Missie en visie

DREAMS is in 2020 opgericht – gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) – met als uitgangspunt ‘samen kennis ontwikkelen’ binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.

De missie van DREAMS is om beter in kaart te brengen wat de problemen zijn waarmee kinderen en jongeren worstelen, welke behandelingen goed werken en welke juist niet, en waar kinderen en jongeren zélf behoefte aan hebben. Dit doen we door gegevens te verzamelen, met elkaar te delen en de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Door onze krachten te bundelen kunnen we sneller en efficiënter gegevens verzamelen, wat tot betere inzichten en zorg leidt. De visie van DREAMS is om de psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren elke dag een beetje beter te maken.

Om deze missie en visie te realiseren, onderzoekt DREAMS bij kinderen en jongeren in Nederland onder andere welke beschermende en risicofactoren een rol spelen bij:

Het ontstaan en verloop van psychische problemen

Waarom een behandeling wel of niet goed verloopt

Veerkracht, welbevinden en geluk