Neuropsychologisch onderzoek

Soms zijn er redenen om een neuropsychologisch onderzoek te doen bij kinderen. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar geheugen, concentratie, werktempo, taal en planning. Zo’n onderzoek wordt bijvoorbeeld gedaan wanneer vermoed wordt dat een kind moeite heeft met het verwerken van informatie. Als een kind hier moeite mee heeft, kan dit leiden tot psychische klachten, problemen op school of de behandeling in de weg zitten. Ook bij kinderen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis is neuropsychologisch onderzoek zinvol. Zo kan zorg en onderwijs zo goed mogelijk afgestemd worden op wat een kind nodig heeft.

Er blijken verschillen te zijn tussen de DREAMS-centra in wanneer en hoe deze zorg geboden wordt. Binnen DREAMS gaan we kijken hoe we deze zorg zo goed mogelijk kunnen aanbieden.