Ouders en jeugd

Wat is DREAMS?

DREAMS is opgezet door vier grote centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie: Accare (UMCG - Groningen), LUMC Curium (LUMC - Leiden), Karakter (Radboudumc - Nijmegen) en Levvel (Amsterdam UMC).

DREAMS is gestart om meer te leren over de problemen die kinderen en jongeren hebben. We kijken ook naar welke behandelingen goed werken en welke juist niet. Daarbij zijn we ook geïnteresseerd in wat kinderen en jongeren zélf willen. Door samen te werken en onderzoek te doen, maken we de psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren elke dag een beetje beter.

Om dit te kunnen doen, gebruikt DREAMS gegevens die verzameld worden vóór, tijdens en na de behandeling. Hierover lees je meer op deze website.

Op 1 april 2022 vond het eerste DREAMS symposium plaats. We gingen van 'big data' over mentale problemen, de effecten van COVID-19, slaapgedrag, welbevinden en geluk naar diepgaand onderzoek van behandelaren en ervaringsdeskundigen.

Waarom DREAMS?

Om zorg op maat te kunnen bieden, zijn grote hoeveelheden gegevens nodig. DREAMS gaat over véél kinderen, verspreid over bijna heel Nederland. Hierdoor hopen we een goed beeld te krijgen van de problemen die kinderen en jongeren hebben.

Welke kinderen hebben wel baat bij een bepaalde behandeling en welke niet? Wat is daarbij belangrijk? De buurt waar iemand woont, familie, of de eigen wensen en ideeën die kinderen en jongeren zelf hebben?

Door hier meer over te weten, kunnen we kinderen en jongeren nog beter helpen.

Waar zijn we nu mee bezig?

Sweet DREAMS

Slaapproblemen, zoals problemen met inslapen en doorslapen, komen vaak voor bij kinderen en jongeren. Het doel van het 'Sweet DREAMS' project is te onderzoeken hoe vaak slaapproblemen voorkomen bij kinderen en jongeren die in zorg zijn bij de DREAMS-centra. We willen hierbij ook bestuderen wat voor soort slaapproblemen deze kinderen en jongeren hebben en of deze verschillen voor kinderen van verschillende leeftijden.

Verder willen we onderzoeken of slaapproblemen samenhangen met andere problemen, zoals internaliserende problemen (bijv. angst of depressieve klachten) of externaliserende problemen (zoals regelovertredend gedrag of hyperactiviteit).

Neuropsychologisch onderzoek

Soms zijn er redenen om een neuropsychologisch onderzoek te doen bij kinderen. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar geheugen, concentratie, werktempo, taal en planning. Zo’n onderzoek wordt bijvoorbeeld gedaan wanneer vermoed wordt dat een kind moeite heeft met het verwerken van informatie. Als een kind hier moeite mee heeft, kan dit leiden tot psychische klachten, problemen op school of de behandeling in de weg zitten. Ook bij kinderen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis is neuropsychologisch onderzoek zinvol. Zo kan zorg en onderwijs zo goed mogelijk afgestemd worden op wat een kind nodig heeft.

Er blijken verschillen te zijn tussen de DREAMS-centra in wanneer en hoe deze zorg geboden wordt. Binnen DREAMS gaan we kijken hoe we deze zorg zo goed mogelijk kunnen aanbieden.

Onderzoek corona

Kinderen en jongeren zijn minder kwetsbaar voor corona. Ze worden niet ziek of niet heel erg. Toch zullen de coronamaatregelen ook voor hen soms vervelend zijn. DREAMS onderzoekt hoe kinderen en jongeren die bij een DREAMS-centrum behandeling krijgen zich voelen door de coronamaatregelen. Dit onderzoek wordt ook gedaan bij andere grote groepen van Nederlandse kinderen en jongeren. Zo kunnen we kinderen in Nederland tijdens corona zo goed mogelijk helpen.

Uit twee studies die inmiddels zijn gedaan blijkt dat tijdens de eerste lockdown kinderen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, zoals verwacht, meer mentale problemen ervaarden dan kinderen die geen mentale zorg hebben. Gevoelens van angst en de tevredenheid over het hebben van vrienden was echter gelijk tussen beide groepen.

Op deze pagina lees je meer over het corona-onderzoek.

Intakevragenlijst

Wanneer kinderen of jongeren worden aangemeld bij een DREAMS-centrum, vullen ouders meestal vragenlijsten in. Zo weet de behandelaar alvast wat over het kind of de jongere. Bijvoorbeeld: Waar wil het kind hulp bij? Hoe ziet het gezin eruit? Naar welk type school gaat het kind? Omdat deze ‘intakevragenlijsten’ bij elk DREAMS-centrum verschillend waren, was het lastig om de antwoorden op de vragenlijsten te vergelijken.

Daarom heeft DREAMS samen met cliënten, behandelaren en onderzoekers één intakevragenlijst gemaakt. Deze vragenlijst wordt al gebruikt door Karakter, Levvel en Accare. Binnenkort zal de DREAMS-intakevragenlijst ook gebruikt gaan worden door LUMC Curium. Door dezelfde intakevragenlijst te gebruiken, kunnen we nóg beter in kaart brengen welke kinderen en jongeren in zorg komen. Hierdoor kunnen we advies geven hoe deze kinderen en jongeren zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.