Privacy Statement

Beste bezoeker

Hier vindt u de privacyverklaring van DREAMS. DREAMS is een samenwerkingsverband tussen vier academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie, namelijk Accare, LUMC Curium, Karakter en Levvel.

Vragen of klachten?

Als u vragen heeft over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, kunt u het beste contact opnemen met uw behandelaar of het centrum waar uw kind of uzelf in behandeling is/bent (geweest). U kunt ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van het betreffende centrum (zie contactgegevens hiernaast). Voor overige vragen over DREAMS kunt u contact opnemen met de projectleider van DREAMS.

Naast bovenstaande mogelijkheden, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Projectleider DREAMS:

Dr. Tinca Polderman
E-mail: tinca.polderman@amsterdamumc.nl

Privacyverklaring en functionaris gegevensbescherming (FG) per centrum

Centrum Link naar privacyverklaring Contact FG
Accare Privacyverklaring Accare
LUMC Curium    Privacyverklaring LUMC infoavg@lumc.nl
Karakter Privacyverklaring Karakter Academie dpo@karakter.com
Levvel Privacyverklaring Levvel e.ran@levvel.nl