SPACE onderzoek: Ondersteunend ouderschap bij kinderen met een dwangstoornis (OCS)

SPACE staat voor Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions. Deze behandelmethodiek is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met angst- en dwangklachten. SPACE gaat uit van werken naar ondersteunend ouderschap, om via ouders kinderen te behandelen.

  • Levvel
Lopend onderzoek – deelname mogelijk

Contactgegevens

Naam: Juul Veeger

Instelling: Levvel en het Amsterdam UMC

Mail adres: j.veeger@levvel.nl

Voor meer informatie: mail Juul Veeger of zie www.levvel-up.nl/space

Bekijk hier een poster met meer detail over het SPACE onderzoek: Poster over het SPACE onderzoek

Achtergrond
De behandeling die doorgaans wordt gegeven bij kinderen met een dwangstoornis, zoals cognitieve gedragstherapie en exposure, werkt helaas niet voor alle kinderen en jongeren met een dwangstoornis. De SPACE behandeling richt zich niet op de individuele behandeling van het kind, maar op gedragsverandering bij ouders door het aanpakken van gezinsaanpassing en het werken vanuit ondersteunend ouderschap. Gezinsaanpassing is alles wat ouders en broers of zussen doen als gevolg van de angst- of dwangklachten van het kind en komt voor bij 95% van de gezinnen met een kind met angst of dwang.

In het SPACE onderzoek willen we onderzoeken of de SPACE behandeling bijdraagt aan het verminderen van gezinsaanpassing bij ouders én van de angst- en dwangklachten bij kinderen.

Deelnemers
Wanneer kunnen gezinnen meedoen?

  • Het kind heeft een dwangstoornis (OCS)
  • Het kind is tussen de 7 en 18 jaar
  • Het kind heeft eerder onvoldoende baat gehad bij individuele psychotherapie of kan/wil door de ernst van de angst of dwang niet deelnemen aan therapie
  • Ouders laten hoge niveaus van gezinsaanpassing zien

Een verwijzing naar Levvel is vereist om te kunnen deelnemen aan het onderzoek. Aan de hand van een intake bij het expertiseteam Dwang, Angst en Tics (DAT) van Levvel wordt bepaald of deelname aan het onderzoek passend is.

Opzet van het onderzoek
Binnen het onderzoek volgende ouders gedurende 3 maanden 12 individuele behandelsessies SPACE. Het kind neemt niet deel aan de behandeling. In totaal duurt het onderzoek 6 maanden. In deze periode worden er op 6 momenten vragenlijsten en interviews afgenomen. Daarnaast vullen ouders en kind wekelijks gedurende het gehele onderzoek een korte vragenlijst in via een app, waarmee de gezinsaanpassing en dwangklachten nauwlettend worden gevolgd.

Deelname
Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden op de pagina van het onderzoek: www.levvel-up.nl/space. Aanmelden kan tot en met december 2024.