Wat is DREAMS?

DREAMS is opgezet door vier grote centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie: Accare (UMCG - Groningen), LUMC Curium (LUMC - Leiden), Karakter (Radboudumc - Nijmegen) en Levvel (Amsterdam UMC).

DREAMS is gestart om meer te leren over de problemen die kinderen en jongeren hebben. We kijken ook naar welke behandelingen goed werken en welke juist niet. Ook zijn we geïnteresseerd in wat kinderen en jongeren zélf willen. Door samen te werken en onderzoek te doen, maken we de psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren elke dag een beetje beter.

Om dit te kunnen doen, gebruikt DREAMS gegevens die verzameld worden vóór, tijdens en na de behandeling. Hierover lees je meer op deze website.

Waarom DREAMS?

De mentale ontwikkeling van kinderen hangt sterk samen met hoe iemand op latere leeftijd functioneert. Passende zorg voor kinderen met psychische problemen is daarom van groot belang. Om optimale kwaliteitszorg te kunnen bieden aan kinderen en jongeren met psychiatrische problemen is de zorg gebaat bij een meer gepersonaliseerde aanpak. Daarvoor is meer kennis nodig over de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van mentale problemen en het verloop van deze problemen over de tijd heen. Daarnaast is het even belangrijk om inzicht te hebben in factoren die mogelijk beschermen tegen het ontstaan van mentale problemen of die het effect van een behandeling bespoedigen. Momenteel is dergelijke informatie in Nederland - en internationaal - beperkt.

Om een ​​gepersonaliseerde behandeling voor kinderen en adolescenten met psychiatrische problemen mogelijk te maken, is het noodzakelijk om grote hoeveelheden gegevens te analyseren die in de dagelijkse klinische praktijk worden verzameld en deze te combineren met gedetailleerde gegevens over de psychiatrische problematiek op individueel niveau. Met dit doel hebben een aantal academische kinder- en jeugdpsychiatriecentra in Nederland hun krachten gebundeld en DREAMS opgericht. Momenteel nemen vier centra deel (Accare, LUMC Curium, Karakter, Levvel) die een groot deel van Nederland vertegenwoordigen. We hopen dat DREAMS in de toekomst zal uitgroeien tot een landelijke samenwerking, wat een prachtig uitgangspunt is voor het bestuderen van de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen in Nederland.

Meer weten over onze projecten?

Kijk dan op de projectenpagina’s.