Wat is DREAMS?

DREAMS is opgezet door vier grote centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie: Accare (UMCG - Groningen), LUMC Curium (LUMC - Leiden), Karakter (Radboudumc - Nijmegen) en Levvel (Amsterdam UMC).

DREAMS is gestart om meer te leren over de problemen die kinderen en jongeren hebben. We kijken ook naar welke behandelingen goed werken en welke juist niet. Ook zijn we geïnteresseerd in wat kinderen en jongeren zélf willen. Door samen te werken en onderzoek te doen, maken we de psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren elke dag een beetje beter.

Om dit te kunnen doen, gebruikt DREAMS gegevens die verzameld worden vóór, tijdens en na de behandeling. Hierover lees je meer op deze website.

Waarom DREAMS?

Om zorg op maat te kunnen bieden, zijn grote hoeveelheden gegevens nodig. DREAMS gaat over véél kinderen, verspreid over bijna heel Nederland. Hierdoor hopen we een goed beeld te krijgen van de problemen die kinderen en jongeren hebben.

Welke kinderen hebben wel baat bij een bepaalde behandeling en welke niet? Wat is daarbij belangrijk? De buurt waar iemand woont, familie, of de eigen wensen en ideeën die kinderen en jongeren zelf hebben?

Door hier meer over te weten, kunnen we kinderen en jongeren nog beter helpen.

Intakevragenlijst

Wanneer ouders en kinderen of jongeren worden aangemeld bij één van de betrokken centra, krijgen ze doorgaans een reeks vragenlijsten. Deze zijn bedoeld om een eerste beeld te krijgen van de problemen die er spelen en om wat algemene gegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld over de samenstelling van het gezin of naar welk type school een kind of jongere gaat. Omdat deze zogenaamde ‘intakevragenlijsten’ bij elk centrum weer net anders waren, was het lastig om gegevens over de centra heen te vergelijken en om een beeld te krijgen van welke kinderen en jongeren in Nederland psychiatrische zorg krijgen. Na lang puzzelen op wat belangrijk is om te vragen en tegelijkertijd de intakevragenlijst niet te lang te maken, hebben we sinds 2021 een DREAMS intakevragenlijst die bij alle vier de centra (deels) hetzelfde is. Er zijn inmiddels meer dan 3.000 lijsten ingevuld die een schat aan informatie opleveren.

Meer weten over onze projecten?

Kijk dan op de projectenpagina’s.