Wat is DREAMS?

DREAMS is opgezet door vier grote centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie: Accare (UMCG - Groningen), LUMC Curium (LUMC - Leiden), Karakter (Radboudumc - Nijmegen) en Levvel (Amsterdam UMC).

DREAMS is gestart om meer te leren over de problemen die kinderen en jongeren hebben. We kijken ook naar welke behandelingen goed werken en welke juist niet. Ook zijn we geïnteresseerd in wat kinderen en jongeren zélf willen. Door samen te werken en onderzoek te doen, maken we de psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren elke dag een beetje beter.

Om dit te kunnen doen, gebruikt DREAMS gegevens die verzameld worden vóór, tijdens en na de behandeling. Hierover lees je meer op deze website.

Waarom DREAMS?

Om zorg op maat te kunnen bieden, zijn grote hoeveelheden gegevens nodig. DREAMS gaat over véél kinderen, verspreid over bijna heel Nederland. Hierdoor hopen we een goed beeld te krijgen van de problemen die kinderen en jongeren hebben.

Welke kinderen hebben wel baat bij een bepaalde behandeling en welke niet? Wat is daarbij belangrijk? De buurt waar iemand woont, familie, of de eigen wensen en ideeën die kinderen en jongeren zelf hebben?

Door hier meer over te weten, kunnen we kinderen en jongeren nog beter helpen.

Meer weten over onze projecten?

Kijk dan op de projectenpagina’s.