Wie zijn wij?

DREAMS heeft een eigen bestuur waarin alle vier de betrokken kinder- en jeugdpsychiatriecentra vertegenwoordigd zijn. De projectleider van DREAMS is Tinca Polderman. Het team van DREAMS bestaat verder uit een diverse groep professionals, variërend van bestuurders en hoogleraren tot onderzoekers en behandelaren vanuit alle vier de centra.

Hieronder presenteren wij het DREAMS team!

Julia Bird

Julia Bird

Julia is datamanager bij LUMC Curium. Ze wil helpen om de zorg voor kinderen met complexe psychische problemen te verbeteren door het slim gebruiken van data.

Marco Bottelier

Marco Bottelier

Marco is bestuurder bij Accare en geïnteresseerd in onderzoek naar hoe kinderen, jongeren en hun ouders zo goed mogelijk behandeld kunnen worden voor hun psychische problemen en eerder kunnen profiteren van die behandelingen.

Emma Broek

Emma Broek

Emma is promovenda bij LUMC Curium. Zij probeert zicht te krijgen op welke kinderen en jongeren in zorg komen en welke factoren het beloop van behandeling beïnvloeden. Daarnaast is zij geïnteresseerd in hoe behandelingen het best geëvalueerd kunnen worden.

Jan Buitelaar

Jan Buitelaar

Jan is als emeritus hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum en aan Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie Universitair Centrum in Nijmegen.

Andrea Dietrich

Andrea Dietrich

Andrea werkt als onderzoekspsycholoog bij Accare in Groningen. Haar interesses zijn oorzaken van agressie, ADHD en tics en dwang. Ook is ze geïnteresseerd in ouder-, kind-, en omgevingsfactoren die een rol spelen bij behandeling.

Daniël van der Doelen

Daniël van der Doelen

Daniël werkt als informatiespecialist WO bij Karakter. Hij is geïnteresseerd in onderzoek, ICT en data. Hij krijgt energie van gesprekken over het aangrijpen van kansen om de (gezondheids)zorg te verbeteren.

Hannah Dorsman

Hannah Dorsman

Hannah is onderzoeksassistent voor DREAMS bij Levvel.

Erica Harteveld

Erica Harteveld

Erica is bestuurder bij Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij wil graag bijdragen aan het verbeteren van het toekomstperspectief voor psychisch kwetsbare kinderen en hun ouders. Wetenschappelijk onderzoek levert daaraan een cruciale bijdrage.

Irma Hein

Irma Hein

Irma werkt als kinderpsychiater en onderzoeker bij Levvel. Zij houdt zich grotendeels bezig met psychiatrie in gezinnen en trauma- en hechtingsgerelateerde klachten bij jeugdigen.

Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra

Pieter werkt als hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij Accare. Zijn onderzoek richt zich op ADHD, disruptieve stoornissen en ticstoornissen, met een focus op behandelstudies en studies naar etiologische factoren.

Helen Klip

Helen Klip

Helen is epidemioloog en bij Karakter werkzaam als manager wetenschappelijk onderzoek. Ze is betrokken bij verschillende klinische onderzoeksprojecten en geeft supervisie aan een tiental promovendi en klinische psychologen in opleiding.

Nellieke de Koning

Nellieke de Koning

Nellieke is bestuurder/kinderpsychiater van Levvel, een academische organisatie met de voeten in de wijk. Haar interesse ligt bij verbeteren en vernieuwen van de zorg voor jeugdigen met psychische problemen.

Ramón Lindauer

Ramón Lindauer

Ramón is hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC, locatie AMC en als kinder- en jeugdpsychiater/systeemtherapeut verbonden aan Levvel in Amsterdam. Zijn expertise ligt op het gebied van trauma- en stressorgerelateerde problemen bij kinderen, jongeren en hun ouders.

Malindi van der Mheen

Malindi van der Mheen

Malindi is onderzoeker bij Levvel en Amsterdam UMC. Ze is geïnteresseerd in de toepassing van leefstijlinterventies om psychische problematiek bij kinderen en jongeren te verminderen.

Susan Mosk

Susan Mosk

De administratieve taken voor DREAMS worden verzorgd door Susan. Zij is bereikbaar via T: 020-8901306, of e-mail:

Maaike Nauta

Maaike Nauta

Maaike Nauta werkt bij Accare als GZ-psycholoog en programmaleider Angst en Dwang en is tevens hoogleraar Klinische Psychologie. Ze is vooral geïnteresseerd in het beloop van angst- en dwangstoornissen bij kinderen en jongeren en het evalueren van behandelingen.

Lucres Nauta-Jansen

Lucres Nauta-Jansen

Lucres is hoofd van de sectie risicojeugd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie & psychosociale zorg van AmsterdamUMC. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van jongeren met complexe gedragsproblemen die met de politie in contact (dreigen te) komen.

Lian Nijland

Lian Nijland

Naast klinisch psycholoog en psychotherapeut is Lian Nijland senior onderzoeker bij LUMC Curium. Vanuit deze rol verbindt zij wetenschap en praktijk. Ze haalt de behoeften aan kennis en innovatie op bij praktijkprofessionals, en kan resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek direct terugbrengen en toepassen in de praktijk.

Willeke van den Oudenrijn

Willeke van den Oudenrijn

Willeke is Organisatorisch Manager bij LUMC Curium. Willeke: "Er valt nog zoveel te ontdekken en te innoveren in ons relatief jonge vakgebied. Vanuit de lange onderzoekstraditie van Curium, nu LUMC Curium, dragen we daar heel graag aan bij."

Sara Pieters

Sara Pieters

Sara werkt als onderzoekscoördinator en psycholoog bij Karakter. Haar onderzoeksinteresse en expertise ligt op het gebied van de ontwikkeling van chronotype en slaap in relatie tot psychopathologie bij kinderen en jongeren.

Tinca Polderman

Tinca Polderman

Tinca is projectleider van DREAMS. Ze hoopt met DREAMS meer inzicht in het ontstaan en verloop van mentale problemen bij kinderen en jongeren te krijgen.

Arne Popma

Arne Popma

Arne is kinder- en jeugdpsychiater en hoogleraar bij Levvel en hoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg van het Amsterdam UMC (locatie VUmc). Zijn expertise ligt op het gebied van complexe gedragsstoornissen.

Hyun Ruisch

Hyun Ruisch

Hyun werkt als onderzoeker bij Accare en is geïnteresseerd in de rol van erfelijkheid, omgeving en werking van de hersenen bij kinderen en jongeren met psychische problemen.

Wouter Staal

Wouter Staal

Wouter is hoogleraar aan de Radboud Universiteit en Universiteit Leiden en werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter. Hij heeft een brede interesse in o.a. ontwikkelingsstoornissen, genetica, neurobiologie en behandelinterventies voor psychisch kwetsbare kinderen.

Jacintha Tieskens

Jacintha Tieskens

Jacintha werkt als senior onderzoeker en orthopedagoog bij LUMC Curium. Zij is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten die erop gericht zijn om de zorg te verbeteren voor kinderen en jongeren met langdurige, complexe psychische problematiek.

Mariënne Verhoef

Mariënne Verhoef

Mariënne is bestuurder van Levvel. Ze is bovenal geïnteresseerd in verbetering van hulp en zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen en de verbinding van intensieve hulp zorg met het normale, dagelijkse leven.

Robert Vermeiren

Robert Vermeiren

Robert is hoogleraar subafdelingshoofd bij LUMC Curium. Praktijkgericht onderzoek is zijn speerpunt, waarin hij beoogt de zorg voor jongeren met de meest complexe problemen te verbeteren.

Ilse Visser

Ilse Visser

Ilse is promovenda bij Levvel en Amsterdam UMC. Ze probeert inzicht te krijgen in de prevalentie, diagnostiek en behandeling van potentiële traumatische gebeurtenissen en PTSS bij kinderen en jongeren die psychiatrische zorg nodig hebben.

Ymkje Anna de Vries

Ymkje Anna de Vries

Ymkje Anna werkt als onderzoeker bij Accare in Groningen. Ze is geïnteresseerd in het hele spectrum van psychiatrische problematiek en richt zich vooral op behandeling: wie krijgt wat voor behandeling, wat werkt voor wie en waarom?

Lieke Wijnhoven

Lieke Wijnhoven

Lieke werkt als GZ-psycholoog en onderzoekscoördinator (ofwel ‘scientist-practitioner’) bij Karakter in Nijmegen. Haar expertise en onderzoeksinteresse ligt op het gebied van angst- en stemmingsklachten bij kinderen en jongeren.

Marleen Wildschut

Marleen Wildschut

Marleen werkt als klinisch psycholoog en onderzoeker bij Accare. Ze is geïnteresseerd in de klachten die ontstaan door trauma en verwaarlozing en hoe die de ontwikkeling van de persoonlijkheid beïnvloeden.

Josjan Zijlmans

Josjan Zijlmans

Josjan werkt als onderzoeker bij Levvel. Hij is geïnteresseerd in hoe gedrag en neurobiologie met elkaar samenhangen en zich in de loop van de tijd ontwikkelen.