DREAMS op pad: Het derde DREAMS symposium - 03-07-2024

Op maandag 3 juni 2024 organiseerde DREAMS het derde DREAMS symposium, met als thema: “Kunnen data de zorg beter maken?” Dit thema werd uitgebreid besproken aan de hand van een ‘road train’, nieuwe ontwikkelingen, een keynote en een panelgesprek met ervaringsdeskundigen. Kon je er niet bij zijn? In deze blogpost brengen we de dag graag een beetje naar je toe, en interviewen we de jongeren van NJR die ook bij het DREAMS symposium aanwezig waren!

Door Emma Broek en Ilse Visser

‘Road train’ DREAMS: nieuw onderzoek, nieuwe data!

Vier DREAMS onderzoekers deelden hun onderzoeksresultaten. Promovenda Ilse Visser presenteerde de eerste bevindingen uit haar trauma project. Hieruit bleek dat een groot deel van de kinderen die bij Levvel worden aangemeld een potentieel traumatische ervaring hebben meegemaakt. Volgens een trauma screener voldeed 17% van deze kinderen en jongeren aan de criteria voor een post-traumatische stress stoornis. Dit gaf de zaal nieuwe inzichten over de kinderen en jongeren die bij de DREAMS instellingen worden aangemeld.

Ilse Visser

Senior onderzoeker Malindi van der Mheen presenteerde cijfers over de leefstijl van kinderen die bij DREAMS instellingen worden aangemeld. Deze informatie was afkomstig uit de intake vragenlijst die de ouders van de aangemelde kinderen invullen. Aan de hand van deze vragenlijst liet Malindi zien dat kinderen en jongeren in de kinder- en jeugdpsychiatrie (veel) minder bewegen dan kinderen uit de algemene populatie. Ook liet ze gegevens zien van slapen en eten. Omdat hier nog geen normgegevens van zijn is het nu lastig te bepalen in hoeverre de DREAMS populatie afwijkt van de algemene populatie. Binnenkort hopen we deze normgegevens wel te hebben!

Josjan Zijlmans

Senior onderzoeker Josjan Zijlmans liet ons zien dat er een toename is geweest in mentale problematiek in kinderen sinds de start van de coronapandemie, zowel bij kinderen uit de algemene populatie als kinderen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij liet ook zien dat er geen verschil is in het verloop van psychische problemen tussen kinderen met verschillende diagnoses. Josjan benadrukte echter dat een deel van de resultaten uit de COVID-19 studies van DREAMS mogelijk samenhangen met ‘survey effects’: Ouders die een vragenlijst over de psychische gezondheid van hun kind invulden naar aanleiding van de coronapandemie vonden dat het slechter ging met hun kind dan ouders die dezelfde vragenlijst in de standaard klinische praktijk invulden.

Emma Broek

Promovenda Emma Broek sloot de ‘road train’ af met de eerste resultaten uit haar literatuuronderzoek over evalueren in de jeugd ggz. Hierbij benadrukte zij dat het belangrijk is om breder te meten dan alleen symptomen, en dat we goed moeten nadenken over het implementatieproces van deze vragenlijsten. Welke struikelblokken zijn er in dit proces, en hoe pakken we deze aan? Ze moedigde aan dat we dit met elkaar kunnen aanpakken!

Tinca Polderman

DREAMS data: onderzoek en praktijk

DREAMS onderzoekers Malindi van der Mheen en Marleen Wildschut namen ons na de ‘road train’ mee in het nieuwe onderzoek van DREAMS. Ze gaven  ons een kijkje in de ontwikkeling van de intake vragenlijst van DREAMS en bespraken de obstakels die hier soms bij kwamen kijken. Ook deelden ze reacties van behandelaren en ouders op de intake vragenlijst– zowel positieve als verbeterpunten waar nog aan gewerkt moet worden.

Malindi van der Mheen (links) en Marleen Wildschut
Lotte Haverman

Het succes van PROMMEN in de zorg

Na de pauze nam onderzoeker Lotte Haverman ons mee in de wereld van het ‘PROMMEN’ tijdens haar keynote. Ze legde uit waarom er behoefte is aan een duidelijk PROM-systeem (patient-reported outcome measures) en introduceerde het werk van KLIK. KLIK is een methode om systematisch en met regelmaat kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en symptomen van kinderen (en volwassenen) in zorg in een ziekenhuis te meten. Door deze generieke uitkomstmaten te gebruiken kunnen resultaten tussen verschillende disciplines worden vergeleken. Daarbij maakt KLIK ook gebruik van het PROMIS systeem, waardoor vragenlijsten via een feedbacksysteem worden afgestemd op het kind. Dit maakt de vragenlijsten korter en relevanter voor de respondenten. DREAMS heft deze lijsten gebruikt tijdens het COVID-19 onderzoek en gaat deze generieke vragenlijsten nu standaard gebruiken. Hiermee kunnen we goed in kaart brengen hoe het gaat met de kinderen in onze instellingen, vanaf de intake tot het einde van de zorg.

Kunnen data de zorg echt verbeteren?

De dag werd afgesloten met een panelgesprek waar psychiaters Janneke Zinkstok en Christel Middeldorp, voorzitter van het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie Marjan Ter Avest, en ervaringsdeskundigen Joyce Meijberg en Sylvana Knol aan deelnamen. Het panel werd voorgezeten door ervaringsdeskundige Juliette. Tijdens dit gesprek werden diverse stellingen besproken: Zijn vragenlijst data bijvoorbeeld te algemeen, waardoor ze geen recht doen aan de veelzijdigheid van de problemen die kinderen en jongeren ervaren? Of worden vragenlijsten te strategisch ingevuld door cliënten, waardoor ze geen correcte weergave geven van de werkelijkheid? En slepen deze cliënten deze gegevens vervolgens met zich mee als een anker, waardoor een nieuwe start niet mogelijk is? De ervaringsdeskundigen en professionals gingen hierover met elkaar in gesprek. Het was een interessante discussie met nieuwe inzichten voor iedereen.

Marjan Ter Avast, Janneke Zinkstok, Christel Middeldorp, Joyce Meijberg en Sylvana Knol (van links naar rechts)

De jongeren van NJR Hoofdzaken – wie zijn ze en wat deden ze tijdens het DREAMS symposium?

Aan het panelgesprek namen twee jongeren deel van Hoofdzaken, een project van de Nationale Jeugdraad (NJR); maar wat is NJR eigenlijk? En wat vinden de jongeren van NJR van DREAMS? Aan het eind van het DREAMS symposium hebben wij dit aan twee van de jongeren en de betrokken projectleider gevraagd tijdens een kort interview.

Celesta (links) en Joyce

Welkom op het DREAMS symposium! Wat ontzettend leuk dat jullie hierbij konden zijn. Kunnen jullie je misschien eerst voorstellen, en wat vertellen over wat de NJR is en doet?

Celesta: Mijn naam is Celesta Kasper, ik ben projectleider bij NJR voor het project Hoofdzaken.

Joyce: Ik ben Joyce, 23 jaar en ik zet mijn ervaringen vrijwillig in bij NJR Hoofdzaken.

Juliette: Ik ben Juliette, en ik zet mijn ervaringen ook vrijwillig in bij NJR Hoofdzaken.

Celesta: Bij NJR werken we op allerlei manieren voor en door jongeren. Binnen het project Hoofdzaken doen we dit specifiek met jongeren die ervaring hebben in de jeugd ggz. Zij delen hun ervaringen, door bijvoorbeeld zoals vandaag te praten op een symposium of op andere evenementen. Maar ze denken ook mee in onderzoeken of beleidsdocumenten.

Joyce: Ik denk ook wel mee in gastlessen voor toekomstige zorgprofessionals, of kijk mee in de ontwikkeling van vragenlijsten. En ik denk bijvoorbeeld mee over de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugd Psychiatrie.

Jullie gebruiken dus je eigen ervaringen in jullie werk voor de NJR. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk?

Joyce: Ik heb zelf erg het gevoel gehad dat ik niet werd gehoord, en dat ik meer als nummer werd gezien dan als mens in de psychiatrie. Ik wil dat dat beter wordt voor andere jongeren, en daar wil ik graag iets in betekenen.

Juliette: Daar sluit ik me bij aan. We doen dit in de hoop de zorg te verbeteren.

Joyce heeft vandaag deelgenomen aan het panelgesprek, en Juliette heeft het panelgesprek geleidt. Kunnen jullie voor ons samenvatten wat jullie vandaag tijdens het DREAMS symposium hebben gedaan?

Celesta: Ik denk dat ze kritische kanttekeningen hebben gezet bij het gebruik van data in de zorg, na een dag vol informatie en kennis hierover. Tijdens het panelgesprek hebben ze samen met zowel zorgprofessionals als mensen die op een andere manier bij de zorg betrokken zijn een mooi gesprek gehad over de voor- en nadelen van het gebruik van data in de zorg. En er werd besproken hoe je die data – die ook heel hoopvol zijn, zoals we vandaag hebben gezien – op een goede manier kunt inzetten, samen met de jongeren.

“Er past niemand in één hokje, dus het is belangrijk om als behandelaar de onderzoeksresultaten mee te nemen, maar ook altijd naar het individu te blijven kijken.”

Wat vonden jullie van het DREAMS symposium? Zijn jullie ergens helemaal op aangeslagen, of misschien juist helemaal niet?

Joyce: Ik vond de openheid tijdens het panelgesprek heel mooi. Dat er openlijk werd gezegd dat we beter moeten gaan communiceren met elkaar, en dat er werd meegedacht over wat er zou kunnen, en hoe dat samen kunnen doen. Maar ik vond de rest van de dag soms wel lastig om te volgen omdat er zoveel informatie was.

Waar zien jullie nog mogelijkheden om ervaringskennis binnen DREAMS meer of beter in te zetten?

Joyce: Overal! Je kan op elke gebied wel ervaringskennis inzetten. Op elk moment kan je een ervaringsdeskundige vragen om mee te denken.

Juliette: Je moet in ieder geval degene die de vragenlijsten invult betrekken. Vandaag kwam bijvoorbeeld ook  vaak terug dat vragenlijsten soms  niet duidelijk zijn of verkeerd worden geïnterpreteerd door cliënten. Als je vanaf het beginstadium al ervaringsdeskundigen meeneemt in de ontwikkeling van vragenlijsten, krijg je misschien meer nuance daarin en worden ze toegankelijker voor zowel de cliënt, maar zijn ook de uitkomsten voor behandelaren waardevoller.

“Je kunt overal ervaringskennis inzetten! Het is in ieder geval belangrijk om degene die de vragenlijst invult te betrekken, dan worden ze toegankelijker voor de cliënt en zijn uitkomsten voor behandelaren waardevoller.”

“Je krijgt meer betrouwbare data als je samenwerkt met alle betrokkenen. En jongeren zetten zichzelf dan ook meer in, waardoor de zorg beter aansluit bij wat je wilt bereiken.”

Jullie hebben vandaag een klein inkijkje gehad in wat DREAMS doet en waar we mee bezig zijn. Wat voor rol, als jullie vinden dat die er is, denken jullie dat DREAMS kan hebben in de ontwikkeling en verbetering van de KJP?

Joyce: Ik denk dat als je blijft samenwerken met alle betrokkenen, dus met het hele netwerk van de jongeren en de jongeren zelf, je de meest betrouwbare data gaat krijgen. Op die manier raken jongeren ook meer betrokken en zetten ze zichzelf meer in, waardoor de zorg beter aansluit bij de doelgroep die je wilt bereiken.

Juliette: En op onderzoeksniveau creëren jullie zo een goed beeld van de doelgroep. Wie zit er in de kinder- en jeugdpsychiatrie, hoe kunnen we daar het beste op inspelen? Hoe kunnen we misschien zelfs preventief te werk gaan? Het is belangrijk om deze data te verzamelen om zo een goed beeld te krijgen van de groep jongeren in de KJP, maar daarnaast moeten behandelaren er ook alert op zijn dat ze altijd maatwerk blijven leveren. Bijna niemand past specifiek in één hokje en het is dus belangrijk om als behandelaar de onderzoeksresultaten mee te nemen in je achterhoofd, maar daarnaast ook altijd naar het individu te blijven kijken.