Onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland

De effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid

In mei 2020 zijn we in alle vier de DREAMS-centra gestart met het tweejaarlijks in kaart brengen van de mentale en sociale gezondheid van kinderen en jongeren in tijden van corona. Dit deden we in samenwerking met de KLIK-onderzoekers van de afdeling psychosociale zorg van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC. Zij verzamelden dezelfde gegevens in kinderen en jongeren (8-18 jaar) van de algemene populatie. Met behulp van een subsidie van ZonMw konden we ons onderzoek al snel uitbreiden door samen te werken met Praktikon en het Nederlands Tweelingen Register (NTR). Praktikon beheert data van kinderen uit de jeugdzorg (Lerende Databank Jeugd; LDJ). Het NTR verzamelt al 30 jaar lang gegevens over mentale gezondheid in tweelingfamilies uit de algemene populatie. Hieronder vind je een beknopte weergave van de verschillende partners waarmee DREAMS samenwerkt en een overzicht van de metingen die al gedaan zijn (projectplan).

De resultaten van ons onderzoek tot nu toe

Aangezien de coronapandemie bleef voortduren, zijn wij blijven meten. Inmiddels hebben we vijf metingen in de vier verschillende groepen kinderen gedaan. In de figuur hierboven kunt u zien dat mentale problemen bij kinderen in de algemene populatie en in de DREAMS populatie toenamen bij het begin van de pandemie. Sindsdien zijn de problemen in de algemene populatie enigszins gedaald, maar nog niet terug naar het oude niveau. In de DREAMS populatie namen de mentale problemen tijdens de pandemie toe en deze zijn nog niet gedaald. Onze resultaten zijn in oktober 2022 internationaal gepresenteerd door Josjan Zijlmans (zie de foto hiernaast) op het Amerikaanse congres voor kinder- en jeugdpsychiatrie!

COVID-19 Portretten van kinderen en jongeren

Met hulp van Stichting Alexander is jongerenparticipatie op een professionele manier onderdeel van dit grootschalige project. Naast dat we cijfers verzamelen over hoe het gaat met de kinderen en jongeren in Nederland zijn we natuurlijk ook benieuwd naar het verhaal dat achter deze cijfers ligt. We hebben daarom diepte-interviews gehouden met een aantal kinderen en jongeren. Lees hier de persoonlijke ervaringen van Hanna, Olivia, Toon, Marthijn, Mara en Anna over hoe zij de COVID-19 pandemie en maatregelen hebben ervaren én wat er bij een volgende lockdown volgens hen misschien beter kan.

Lees de interviews

De samenwerkingspartners

De KLIK-onderzoekers

De KLIK-onderzoekers zijn verbonden aan de afdeling psychosociale zorg van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC. Zij verzamelden al eerder (in 2018) data over o.a. de mentale gezondheid van kinderen uit de algemene populatie. Tijdens COVID-19 zijn zij verder gegaan met deze metingen om zo ook te kunnen zien hoe de mentale gezondheid van kinderen over de tijd verandert tijdens COVID-19.

N= icon

~1000 per meetmoment

Target group icon

Kinderen en jongeren (8-18 jaar) uit de algemene populatie

Praktikon en Lerende Databank Jeugd (LDJ)

LDJ en Praktikon verzamelen continu data van kinderen en jongeren die bij Jeugdzorg in behandeling zijn om effectiviteit van behandeltrajecten in kaart te brengen. Zie Lerende Databank Jeugd - SEJN voor meer informatie over dit initiatief.

N= icon

~200 per meetmoment

Target group icon

Kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij Jeugdzorginstellingen in Nederland

Het Nederlands Tweelingen Register

Het NTR verzamelt al 30 jaar longitudinale data in de algemene populatie. Zie Nederlands Tweelingen Register voor meer informatie.

N= icon

~34.000

Target group icon

Kinderen en jongeren uit de algemene populatie

De DREAMS-centra

DREAMS is een samenwerking tussen vier academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Dit zijn Accare, Karakter, Levvel en LUMC Curium.

N= icon

~500

Target group icon

Kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij één van de DREAMS-centra

Projectplan

Download de DREAMS COVID infographic

Wat zijn de effecten van de Coronamaatregelen op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland? Deze infographic geeft een overzicht van mentale problemen op 5 momenten tijdens de pandemie. Dit is gemeten met vragenlijsten die zijn ingevuld door kinderen en jongeren vanuit de algemene bevolking en vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie (DREAMS).

Download de infographic

Hoe nu verder…

Tot en met maart 2023 zullen we op gezette tijden zelf- en ouderrapportage metingen opnieuw doen om zo een duidelijk beeld van de mentale gezondheid van kinderen in Nederland te krijgen, vóór, tijdens en (hopelijk!) na de COVID-19-pandemie. Houd deze pagina in de gaten voor een update van onze resultaten.