Evaluatie van behandeling

Om het effect van behandelingen in de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie te kunnen evalueren, zijn duidelijke uitkomstmaten nodig. Op dit moment is deze informatie nog versnipperd en moeilijk inzichtelijk te krijgen. DREAMS maakt een start om allereerst de generieke evaluaties beter in beeld te krijgen en te onderzoeken waar we deze tussen de vier DREAMS centra kunnen harmoniseren. Door uiteindelijk het complete traject van ‘diagnostiek-behandeling-uitkomst’ in beeld te brengen, kunnen we een mooie dataset creëren die ons zal helpen te voorspellen welk kind baat heeft bij welke behandeling. In 2022 is de werkgroep “Evalueren in de KJP” opgezet waarbinnen allereerst een generieke evaluatie vragenlijst wordt ontwikkeld. Het doel van deze vragenlijst is om een beeld te krijgen van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren die in behandeling zijn (geweest) en daarnaast op systematische wijze zicht te krijgen op het algemeen functioneren op verschillende levensgebieden gedurende de behandeling. Aan het eind van een behandeltraject zal ook de tevredenheid over de behandeling en doelrealisatie in kaart worden gebracht door aan zowel jongeren als ouders te vragen naar hun ervaringen.