Medicatie

Een deel van de kinderen en jongeren die bij de DREAMS-centra in behandeling komen, krijgt medicatie voorgeschreven. Bijvoorbeeld Ritalin voor een kind met ADHD. Of antidepressiva als een jongere heel somber is en therapie niet genoeg helpt. Het doel van het medicatieproject is om beter inzicht te krijgen in wat voor medicijnen er voorgeschreven worden.

Vragen die we willen beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Krijgen kinderen en jongeren nu andere medicijnen dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden? Wie krijgt er precies welke medicatie? Worden medicijnen voorgeschreven volgens de professionele richtlijnen? We willen ook kijken of er verschillen zijn in voorschrijfgedrag tussen de DREAMS-centra en wat de redenen daarachter zijn, zodat we best practices met elkaar kunnen delen. Zo hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het optimaal inzetten van medicijnen als onderdeel van de behandeling.