Trauma

In de afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan naar posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij kinderen en adolescenten die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Daarentegen worden kinderen en adolescenten die al in zorg zijn bij de kinder- en jeugdpsychiatrie nauwelijks tot niet opgenomen in deze onderzoeken. Als gevolg daarvan is er relatief weinig bekend over de prevalentie van traumatische gebeurtenissen en PTSS bij kinderen en adolescenten die psychiatrische zorg nodig hebben. Dit is verontrustend, aangezien bijkomende mentale problematiek vaak blijft bestaan of zelfs verergert als PTSS onbehandeld blijft. Bovendien is het vooruitzicht op herstel van PTSS zonder passende behandeling slecht.

Het doel van het ‘Trauma’ project is te onderzoeken wat de prevalentie is van traumatische gebeurtenissen en PTSS bij kinderen en adolescenten die in zorg zijn bij de DREAMS-centra. Bovendien willen we onderzoeken of zowel hulpverleners als de kinderen en adolescenten zelf ook obstakels ervaren met betrekking tot de diagnose en behandeling van PTSS. Verder willen we proberen inzicht te krijgen in het begrip veerkracht bij de kinderen en adolescenten die in behandeling zijn bij de DREAMS-centra en aan trauma zijn blootgesteld.